Izjava o pristupačnosti

Kao tijelo javnog sektora, CARNET je obvezan osigurati pristupačnost svojih mrežnih lokacija u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske (NN 17/19) od 23. rujna 2019., kojim se u nacionalno zakonodavstvo preuzima Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora.

Ova Izjava o pristupačnosti odnosi se na temu CARNET-ovog sustava za udaljeno učenje temeljenog na alatu Moodle (u nastavku: sustav Moodle).

Status usklađenosti

Sustav Moodle je djelomično usklađen sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora. Ispunjena je većina zahtjeva europske norme EN 301 549 V1.1.2 (2015-04), uz nekoliko iznimki.

Nepristupačni sadržaj

Iznimke od usklađenosti sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske očituje se u sljedećem:

Programski dodatak koji je korišten za pristupačnost je AT Bar (Access Technology Bar). Nedostatak ovog programskog dodatka je da se odabrane funkcije primjenjuju samo na stranici na kojoj su pokrenute, opcije pristupačnosti su na engleskom jeziku. Određeni dijelovi sustava koji su izvorni Moodle-ov kod mogu sadržavati poveznice i gumbe koji nisu ispravno označeni na hrvatskom jeziku. Za te dijelove odgovoran je Moodle HQ. Dijelovi sustava koji nisu prevedeni na hrvatski ili su polovično ili netočno prevedeni, zahtjevaju dodavanje novih jezičnih resursa u ažuriranjima od strane Moodle-a.

Podizanje razine pristupačnosti

CARNET je proveo testiranje digitalne pristupačnosti sustava Moodle i dobavljaču sustava, Sveučilištu u Mostaru, dostavio Nalaz o stanju digitalne pristupačnosti s preporukama za unaprjeđenje stanja. Dobavljač sustava jamči da je otklonio sve nedostatke pristupačnosti pronađene tijekom testiranja, izuzev prethodno navedenih nedostataka.

Priprema ove Izjave o pristupačnosti

Ova Izjava pripremljena je dana 29. rujna 2023., sukladno Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom komisije EU 2018/1523 11. listopada 2018.

Za pripremu ove Izjave korištena je metoda procjene u obliku testiranja pristupačnosti.

Testiranje pristupačnosti proveli su stručnjaci za digitalnu pristupačnost i osobe s različitim vrstama invaliditeta koje su napredni korisnici informacijske tehnologije. Testiranja su izvršena na platformama MS Windows 10, Windows 11, Android 11, Android 13, iOS 13.3.1, Mac OS Mojave. Internetski preglednici koji su korišteni tijekom testiranja su aktualne verzije Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Brave, Google Chrome, Safari. Uređaji korišteni tijekom testiranja su Lenovo Ideapad, iPhone 8, iPhone 7, HP Pavilion Laptop 14-bkOxx, Samsung Galaxy A53, Xiaomi 9 Pro, Galaxy Tab A SM-T510, Samsung Galaxy S22+, MacBook Pro (Intel). Asistivna tehnologija korištena tijekom testiranja: čitači ekrana JAWS 2023 i NVDA 2023.1.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Sve upite vezane uz pristupačnost navedenog digitalnog obrazovnog sadržaja korisnici mogu uputiti CARNET-ovoj Službi za korisnike (Helpdesk).

CARNET-ov Helpdesk možete kontaktirati:

  • e-poštom: helpdesk@carnet.hr
  • telefonom: +385 1 6661 555
  • putem CARNET-ove službene Facebook stranice
  • poštom: CARNET-ova Služba za podršku korisnicima, Josipa Marohnića 5, 10000 Zagreb.

Radno vrijeme CARNET-ovog Helpdeska je od ponedjeljka do nedjelje od 8 do 22 sata.

CARNET je dužan na upit, obavijest ili zahtjev korisnika vezano uz osiguravanje pristupačnosti odgovoriti u roku od 15 dana od dana primitka obavijesti, odnosno zahtjeva ili ga u istom roku, uz detaljno obrazloženje razloga koji zahtijevaju odgodu, obavijestiti o naknadnom roku u kojem će odgovoriti na korisnikovu obavijest ili zahtjev. U skladu s uobičajenim radom svog Helpdeska, CARNET će nastojati odgovore na upite obraditi unutar dva radna dana.

Inspekcijski nadzor

Tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti i nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti je Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovim mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem telefona broj +385 1 4609 041 ili putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr.